Prague Mothers Private Club

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS A VAŠE DĚTI!

Novinky

Projekty

COCO a přátelé!

 konference, výstava, expozice vintage produktů Chanel

Kdy: 7.5.2016 od 13:00 – 18:00

Kde: Galerie Zlatá Husa, Dlouhá 12, Praha 1

Vstupenky: v síti Ticketportal

vloženo 10.04.2016 číst více…

PMPClub v Galerii Zlatá Husa!

PMPClub si klade za čest přivítat své členky na pravidelných setkáních ve velkolepých prostorách Galerie Zlatá Husa.

vloženo 12.02.2016 číst více…

Setkání

24.2.2016 - Touha - komentovaná prohlídka výstavy obrazů Emanuela Frinty v Galerii Zlatá Husa. Výstavou nás osobně provede kurátor Dr.Chaloupka.

vloženo 12.02.2016 číst více…

10.2.2016 Oleg Cassini - tvůrce stylu. Legendární módní návrhář, muž, který oblékal Hollywood 50.let ( Marylin Monroe, Grace Kelly, Anna Eckberg,....), návrhář, který vytvořil styl Jacqueline Kennedy a spolu s tím i styl své doby. Sběratelka Cassiniho společenských šatů a majitelka butiku COCO paní Elena Chuprová bude hostem prvního obnoveného setkání.

vloženo 12.02.2016 číst více…

Pomáháme

67.900,-Kč pro Klokánky! Premiérovým představením Salomé dne 3.11. v divadle Bez Zábradlí jsme prodejem vstupenek vytěžili krásnou částku, jež jsme věnovali o.s.Most k umění. Premiéra se setkala s ohromným úspěchem.

vloženo 12.11.2012 číst více…

Šátky pro Klokánky!

Koupí hedvábného šátku, který navrhovaly děti z Klokánku podpoříte tyto znevýhodněné děti a přispějete na jejich další rozvoj.....

vloženo 15.12.2011 číst více…

Charitativní Divadelní projekt SALOMÉ

zpět...

Ojedinělý charitativní projekt, jež doposud na poli české dobročinné scény nemá obdoby.

Divadelní projekt  "Děti pomáhají dětem", kde dětští ochotničtí herci uvedou v Divadle Bez Zábradlí divadelní hru Salomé. Výtěžek ze vstupného bude věnován Nadaci Most k umění na integrační programy dětí z Klokánků.

 

         

Charitativní divadelní projekt SALOMÉ

 

Inscenace divadelní hry má několik aspektů:

1)  Charitativní- účelem celé realizace hry je nejen finanční,ale i  sociálně-společenský přínos znevýhodněným dětem.

2)  Osobní angažovanost a probuzení sociálního cítění- propojením dětí z Klokánku a dětí z fungujících rodin  při realizaci hry chceme poukázat na to, že i děti, které neměly v životě doposud štěstí mají výjimečné schopnosti.

3)  Mimořádný kulturní přínos díky netradičnímu pojetí tématu a zapojení dětských neherců.„ Na prknech, které znamenají svět“ se dětem otevírá mnoho možností k jejich vlastní seberealizaci, pozvednutí sebevědomí, osvojení si mluveného projevu a přednesu. V této hře bude dětem dán prostor k  prokázání jejich schopností a dovedností, tvořivosti a fantazii.

4)  Finanční přínos -neobvyklou formou, realizací hry získat finanční prostředky na další projekty nadace Most k umění a FOD- problematická skupina dětí z FOD Klokánek, která se díky nešťastným a často dramatickým okolnostem ocitla na okraji společnosti, s rizikem ohrožení jejich budoucího života. Tyto projekty povedou k osobnímu a individuálnímu rozvoji  znevýhodněných dětí ( úhradou kroužků hudby, keramiky, sportovních apod…)

5)  Rozvoj mladé generace -zapojením rodičů, partnerů a známých osobností poukázat na to, že nejsme lhostejní k budoucímu vývoji společnosti  a jde nám o rozvoj mladé generace.

6)  Výhodná platformou pro prezentaci partnerů. Mediální propagací opětovně poukázat na potřebu podpory. Zviditelnit tak naše partnery, kteří se rozhodli pomáhat.

 

Cíle a přínos projektu

  • Mimořádný  společenský význam integrace znevýhodněných dětí
  • Osobní (individuální) rozvoj – rozvoj soustředění, obohacení pohybových dovedností, plynulost mluveného projevu, zvyšování sebevědomí atd.
  • Sociální rozvoj – rozvoj sociální komunikace a kontaktu, integrace dětí, osvojování si způsobů chování formou hry určitých rolí
  • Rozvoj obrazovotvornosti a fantazie – rozvoj vlastní tvořivosti, kreativity, uplatnění iniciativy a představivosti
  • Rozvoj  samostatného a osobitého myšlení – rozvoj samostatného myšlení, kultivovaného vyjadřování myšlenek, schopnost uplatnění se při      respektování druhých
  • Prevence  sociálně patologických jevů – osvojování si správných vzorců chování     

       To vše pro zúčastněné děti a diváky!

 Výběr tématu

      Salomé

  • Zkušeností se dítě naučí nejvíce! Drama je prostředkem, kde člověk vlastním hraním a vcítěním se do role prožívá určitý druh zkušenosti.
  • Na příkladu hříšného chování poukazujeme na morální a mravní hodnoty v lidské společnosti.
  • Moderním zpracováním hry mají děti možnost seznámit se nenásilnou formou s biblickým příběhem a rozšířit si tak všeobecný přehled.
  • Pomocí vcítění se do rolí dramatu a protikladů se děti učí uvažovat nad nesprávným chováním a jeho důsledcích.

 V tomto projektu poukazujeme na příkladu hříšného chování  na morální a mravní hodnoty v lidské společnosti.

Díky modernímu zpracování hry mají děti možnost seznámit se nenásilnou formou s biblickým příběhem a rozšířit si tak všeobecný přehled. Pomocí vcítění se do rolí dramatu a protikladů se děti učí uvažovat nad nesprávným chováním a jeho důsledcích.

 Tento projekt představuje ojedinělou možnost kompleního vzdělávání a rozvíjení osobních zkušeností v oblasti dětského divadla, ale i setkání s řadou zajímavých a inspirujících osobností z oblasti divadla a dramatické výchovy, které děti na jejich cestě ke slávě povedou.

Angažující se osobnosti a partneři

 Hlavním mediálním partnerem je časopis Marie Claire. Jsme hrdí na to, že právě Marie Claire podpoří náš projekt Salomé. Díky tomuto partnerství můžeme i našim  velkorysým  partnerům, kteří se rozhodnou přispět k našemu projektu, nabídnout reklamní podporu v tomto prestižním měsíčníku.

 Mezinárodní konzervatoř v Praze. Poskytují nám učebnu a divadelní sál k nastudování hry.

 Velké díky patří osobnostem, které se osobně angažují při realizaci této divadelní hry:

 Jana Epikaridis – herečka, komička, zdravotní klaun a lektorka herectví na mezinárodní konzervatoři v Praze. Osobně vede dramatické lekce a nastudování hry Salomé.

Petr Bende – zpěvák, instrumentalista, vynikající hudebník. Právě vydal své další CD pod názvem Trojka. Pro hru Salomé komponuje originální hudbu.

 Eliška Hašková Coolidge – první dáma etikety a společenského chování. Vedla dvakrát kurz etikety pro děti účinkující ve hře. Společenské chování a rozvoj mladé generace je jedním z pilířů realizace divadelního projektu. Jsme potěšeni, že právě první dáma, která působila v Bílém domě u pěti amerických prezidentů je nakloněna našemu charitativnímu projektu.

Ivan Pospíšil – umělec a malíř,  zástupce severočeské undergroundové tvorby 70 -tých let, v projektu Salomé bude tvůrcem scény a dekorací

Luboš Holan - autor textů a scénárista